Pošaljite svoj sažetak za usmenu ili poster prezentaciju. Rok za predaju sažetaka je 15. lipanj 2019.

SMJERNICE ZA IZRADU I SLANJE SAŽETAKA

 1. Sudionici koji žele aktivno sudjelovati u Kongresu mole se da dostave sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor
 2. Prijave se šalju na mail adresu: maja@contres.hr
 3. Rok za slanje sažetaka je 15. lipnja 2019. godine
 4. Oblik prezentacije će biti Usmeno izlaganje ili Poster prezentacija (molimo navesti).
 5. Sažeci moraju biti napisani na engleskom jeziku (radi dobivanja međunarodnih bodova)
 6. Ograničen broj riječi iznesen u sažetaku iznosi 400 (potrebno je navesti: Background-Aim; Material & Methods; Results; Conclusions)
 7. Slike, grafike i tablice mogu se priložiti sve dok sažetak ne prelazi jednu stranicu A4
 8. Kratice se mogu upotrijebiti nakon njihovog definiranja
 9. Ograničenje autora po sažetku iznosi 6
 10. Sadržaj sažetaka treba biti:
  Izvorni, neobjavljeni materijal koji je prihvaćen za objavljivanje, ali koji se neće objaviti najmanje 3 mjeseca prije početka Kongresa
  Izvorni materijal koji do sada nije bio predstavljen na međunarodnom skupu u području reproduktivne medicine
 11. Sažeci će biti uključeni u Završni program tek po primitku uplate u cijelosti za registraciju do roka koji odredi tajništvo Kongresa
 12. Promjene ili ispravci nakon početnog podnošenja prijave bit će dopušteni do krajnjeg roka za dostavu sažetaka (15. lipnja 2019). U slučaju potrebe bilo kakvih izmjena ili ispravaka, molimo kontaktirajte tajništvo Kongresa na adresi maja@contres.hr
 13. Ako ne primite e-poštu s potvrdom primitka sažetka ili ako imate bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirajte znanstveni odbor na adresi maja@contres.hr
 14. Znanstveni odbor zadržava pravo:
  Odabrati sažetke relevantne za znanstveni program
  Odlučiti o konačnom obliku prezentacije.

DVIJE NAJBOLJE USMENE PREZENTACIJE BITI ĆE NAGRAĐENE KOTIZACIJOM I BORAVKOM, A NAJBOLJA POSTER PREZENTACIJA KOTIZACIJOM NA IDUĆEM MSRM KONGRESU.

Za Znanstveni odbor:
Prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani

Maksimalno 20 Mb u formatima DOC, PPT, ODT, ODP, PDF, ZIP, RAR.

CAPTCHA
Please wait...