Dvorana 1. kat – prijepodnevna sjednica

10:00-13:00 SJEDNICA 15
KONTROVERZNE TEME
Voditelji: Roje D., Vulić M.
10:00 Muller A. Međublizanački transfuzijski sindrom i laserska terapija
10:15 Benzon Z. Fetomaternalno krvarenje
10:30 Štimac T. Vitamin D i perinatalni ishodi
10:45 Roje D. Zamjena za “Kome treba preporučiti NIPT”
11:00 Škrablin S. Ponavljani spontani pobačaji
11:15 Košec V. Markeri prijevremenog porođaja
11:30 Matijević R. Kratak cerviks – kada liječiti
11:45 Finderle A. Relevantnost hiperprolaktinemije te klinički i subklinički hipotireoidizam u trudnoći
12:00 Vulić M. Mikrobiom ženskog spolnog sustava
12:15-13:00 ZAVRŠNE NAPOMENE – ZAKLJUČCI KONGRESA
dvorana-0A-3